Niets menselijks is mij vreemd

Glansrijk van Dijk
Hetty van Dijk
is gesprekshulp, biografisch consulent en verzorgende.

Over Hetty

Niets menselijks is mij vreemd

De psychiatrisch verpleegkundige is mijn basis. Daarna volgden de algemene verpleegkunde, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, wijkverpleegkunde en kinderverpleegkunde. Ik deed werkervaring op in achtereenvolgens de opvang aan mishandelde en bedreigde vrouwen met haar kinderen, kinderpsychiatrie, wijkverpleging, kinderafdeling van het algemeen ziekenhuis en keerde terug naar psychiatrie voor volwassenen met de toevoeging van de antroposofische geesteswetenschap.

Vanaf 1990 werkte ik als SPV bij de Bernard Lievegoed Kliniek te Bilthoven waar ik de antroposofische verpleegkunde leerde bedrijven. Rond 2000 volgde ik de opleiding bij de antroposofische diagnostiek en gesprekstherapie. Voor het biografisch werk volgde ik een jaarcursus bij Rinke Visser en Josien de Vries.

Ik werkte drie maal zeven jaar op achtereenvolgens de klinische opnameafdeling, op de dagbehandeling met verschillende groepen en op de polikliniek met individuele patiënten, hun partners en gezinnen. Vanuit hier werd ik uitgezonden naar antroposofische huisartsenpraktijken in Utrecht, Amersfoort en Amsterdam. Dat resulteerde in mijn huidige werk als Praktijk Ondersteuner voor de Huisarts voor de Geestelijke Gezondheidszorg (POG GGZ).


POH GGZ

verbonden aan het Therapeuticum Artemis in Amersfoort

DE MENS

De mens is een bezield wezen in een bezielde wereldruimte. De ziel (psyche) is het voertuig voor de geest. Zij werkt als bemiddelaar tussen geest en lichaam ofwel tussen de immateriële wereld en materiële wereld. Zij vraagt onze zorg en leiding. Ons ik geeft leiding aan de instandhouding en ontwikkeling van lichaam, ziel en geest. Het Griekse beeld van de Wagenmenner geeft daarvan een passend voorbeeld. Het menselijk ik heeft de teugel in handen en stuurt de paarden van denken, voelen en handelen aan zodat de wagen behouden aankomt op de gewenste bestemming. Wanneer aansturing door omstandigheden achterwege blijft, uit zich dat na verloop van tijd in klachten van lichaam en ziel. Dan is men moe, verliest de levenslust, kan niet meer goed denken, het gevoel gaat met hem/haar op de loop en men weet niet meer goed wat men wil en waarom men het leven niet meer gedaan krijgt zoals voorheen.

ONDERSTEUNING

Bij de Praktijk Ondersteuner van de Huisarts voor de Geestelijke Gezondheid Zorg kunt u terecht voor gesprekshulp bij psychische, psychosociale en (psycho-)somatische aard. De huisarts verwijst u voor één of meerdere gesprekken om het probleem te verhelderen en in kaart te brengen waarna we samen een lijn uitzetten voor het op gang brengen van herstel. Dat kan in de vorm van een gesprek, maar ook door een oefening of een huiswerkopdracht. Daarbij kan de samenwerking met de antroposofische fysiotherapie, euritmietherapie en kunstzinnige therapieën behulpzaam zijn. Wanneer blijkt dat u meer gespecialiseerde hulp nodig hebt, kunt u in overleg met de huisarts verwezen worden naar een psycholoog of een psychiater voor verdere behandeling.

www.therapeuticum-amersfoort.nl


Biografische counseling

De levensloop van de mens is het meest unieke gegeven dat hij vorm geeft. De erfelijkheid krijg je mee, maar hoe je reageert op de dingen wordt bepaald door karakter en lot. De keuzes die we maken zijn bepalend voor de levens weg. Al sinds de grieken heerst het motto; “Ken uzelve” wat een oproep was om zelfbewustwording en een eigen identiteit te ontwikkelen.

We gaan samen tijdens de gesprekken op ontdekkingstocht op zoek naar deze identiteit. In deze zoektocht in de duisternis van onze herinneringen vinden we bijzondere momenten; de glansrijke goudstukjes. We maken gebruik van zowel de analytische als de fenomenologische observatie methode.

Bij elke zevenjaarsperiode van de mens kan men zich bepaalde vragen stellen die helpen bij het wezenlijke van de biografische lijn te komen. Daarmee kunnen we de uiterlijke biografie bevragen die je mee krijgt van ouders, opvoeding en omgeving. Hetzelfde geldt voor de de innerlijke biografie waar je je eigen talenten en mogelijkheden kunt onderzoeken.

Biografisch werk kan men zowel individueel als in groepsverband verrichten.


24-uurs zorg

Samen de glans zoeken en weer glans geven aan het dagelijks leven.

De verpleegkundige diploma’s van psychiatrische verpleegkundige en algemeen verpleegkundige vormen de basis voor 24-uurs zorg.

De bekwaamheid en bevoegdheid tot het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen, zoals injecteren, katheteriseren en een maagsonde inbrengen vallen onder de kwalificatie verzorgende individuele gezondheidszorg (VIG) niveau 3.

Beschikbaar in overleg vanaf minimaal 2 uur tot 24 uur.


Teamintervisie

Er wordt gewerkt met de Balint-Methode die de relatie tussen client en hulpverlener onderzoekt. Deze is aangevuld is met theatrale inleving en weerspiegeling in zowel de rol van hulpverlener als die van client.

De Balint-Methode kenmerkt zich door:
– open vragen stellen
– gelijkwaardige ontmoeting
– fenomenologische beschouwingswijze
– vertrouwen op jou eigen wijsheid

Door het stellen van open vragen in een gelijkwaardige ontmoeting kan met fenomenologische beschouwing de inzet van de eigen wijsheid en kennis mogelijk worden in de relatie met de cient. Overdracht en tegenoverdracht worden op die manier helder voor de inbrenger.

De theatrale inleving geven we vorm met het inleven in de ziel van de hulpverlener en die van de client. Dat betekent dat we het denken, het voelen en het willen van die mensen na elkaar, hardop in de kamer laten klinken. Daarna verdelen we de groep in tweeën en verklanken we beide zielen tegelijkertijd waarmee het beeld van de ontmoeting ontstaat, een mysterie. De inbrenger neemt niet deel, maar kijkt en luistert. Daardoor ziet hij wat hij wil doen. Daarmee heeft hij een eigen therapeutische ingang gevonden voor het volgende gesprek.

Werkwijze in groepen van 8 tot 10 deelnemers gedurende 1,5 uur.


Consulten

Tarieven per uur 2017

Sociaal Psychiatrische Begeleiding

€ 60.00

Biografisch  gesprek

€ 60.00

Teamintervisie

€ 60.00

24uursDiensten

Slaapnacht  van  8 uur  (max.3x wekken)

€ 180,00

Waaknacht van 8 uur

320,00

24 uur zorg à € 27,50 / uur

€ 660,00

Kunst en Cultuur

Tarieven per uur 2017

Begeleiding naar museum/concert/opera

€ 27,50

Deze prijzen zijn inclusief administratie kosten en reiskosten
ORT= Onregelmatigheid Toeslag voor zon- en feestdagen: +15 %

NB: Tarieven voor Big geregistreerde zorgverleners zijn vastgesteld en derhalve vrijgesteld van BTW.
Op de overige diensten wordt 6 % BTW berekend.

Contact

Hetty van Dijk

06 47 90 73 13

info@glansrijkvandijk.nl

Therapeuticum Artemis
Daltonstraat 10
3817 VB Amersfoort
033 463 34 66
www.therapeuticum-amersfoort.nl